Gáll Gregor szobrászművészGáll Gregor szobrászművész, sculptures

szobrászművész, sculptures

  • Gáll Gregor szobrászművész


    Műveinek körében vannak ujjgyakorlatok, vannak a klasszikus formálást idéző plasztikai megoldások, vannak nagy köztéri álmok, intim kisplasztikai megnyilvánulások és vannak közösségi célt szolgáló, a plasztika eszközével alkotott tárgyformálások. Egész széles a skála, de mindegyik művön ott van mesterének félreismerhetetlen kézjegye, amely a soha nem múló gondolati igényesség és emberi látásmód mellett a formálás milyenségében lelhető meg. Gáll Gregor összetett módon látja és értelmezi a teret. Számára a plasztikai formák a tér kijelölésén túl dinamikus feszültséget teremteni képes alakzatok, amelyek épp az emberi gondolkodás által rakhatók rendbe, és tudnak képviselni esztétikai értéket is...
    Bereczky Loránd


    Gáll Gregor http://www.gregorgall.com

Gáll Gregor banner
artlist for you


Gáll Gregor szobrászművész szobrászművész, sculptures
2 329728 x 20963

kortárs művészet

Gáll Gregor szobrászművész, sculptures