Független Magyar Szalon

Független Magyar Szalon honlap screenshot

m?vészeti portál

Független Magyar Szalon
home
http://fmszalon.mlap.hu/
  • Független Magyar Szalon

    A Független Magyar Szalon Képz?m?vészeti Egyesület, 1992-ben alakult Budapesten, a párizsi Független Szalon mintájára és jóváhagyásával, alapszabályzatának átvételével, ezért is találkozhatunk az egyesület kiadványain és honlapján az Eiffel toronnyal. Röviden szólva, azért jött létre a hazai egyesület, hogy tagjainak évenként legalább egy látványos kollektív képz?m?vészeti kiállítást és hozzá egy lehet?leg reprezentatív katalógus kiadását megszervezze. A tagjaink között vannak profi és amat?r m?vészek, az egészen kezd? alkotóktól a hivatásos profiig.
    Legfontosabb szabály:
    Nincs zs?rizés és nincs díjazás!
    A szabályból következ?en a kiállításra kerül? alkotások min?sége és színvonala rendkívül eltér?. A kvalitásbeli különbségek azonban jól mutatják társadalmunk alkotó tagjainak sokszín?ségét és változatos kreativitását. A tagságot pénzbeni hozzájárulásában csak a tagsági díj, a katalógus ráes? nyomdaköltsége, és a terembér része terheli. A szalon vezet?sége, elnökségének tagjai többségében maguk is alkotók, teljesen ingyenesen, elhivatottságból végzik a szükséges szervezési tevékenységet, és általában havi rendszerességgel üléseznek, ha szükséges. A tagsággal a kiállításon kívül, az évenként egyszeri közgy?lésen egyeztetik a szervezési és egyéb feladatokat.
artworx


ellenőrző kód!

Független Magyar Szalon banner

HangÁr BeszÊdoktató MŹhelyartList

Független Magyar Szalon Független Magyar Szalon m?vészeti portál2 153070 x 10957
kortĂĄrs mĹąvĂŠszet

Független Magyar Szalon m?vészeti portál