Burkus József fest?m?vész

Burkus József honlap screenshot

fest?m?vészet

Burkus József
home
http://festomuvesz.eu
 • Burkus József fest?m?vész

  "1957-ben született Bükkszentlászlón. Középiskolásan dr. Végvári Lajos inspirálására többször részt vett a zebegényi m?vésztelepen. A nyíregyházi f?iskola rajz szakán végzett.
  A 90-es évek elején festészetével Svájcban épített ki kapcsolatokat. 1995-ben kijutott az USA-ba, ahol komoly sikereket ért el. 2000-ben tagja lett a Magyar Alkotóm?vészek Országos Egyesületének.
  Korán megmutatkozik a hiperrealizmushoz való vonzódása, tudatosan munkálja, hogy képei vizuálisan is megtéveszt?ek legyenek, a valóságos elemeket a m?vészet valósággá teszi, illuzionisztikus megoldásokkal. Egyaránt képes megfelelni az ábrázoló-m?vészet felfogása követelményeinek, de képes átlendülni az elvontság területére is.
  Kompozíciói annyira mélyr?l, annyira belülr?l jönnek, hogy racionálisan sokszor értelmezhetetlenek.
  Gyurkovics Tibor írta egy jelent?s kiállítása kapcsán: ""Úgy rakja a vászonra a repedéseket, mint az id? az emberi arcra a ráncokat"".
  N?-ábrázolásai, melyek adott esetben konkrét személyekr?l készültek, máskor azonban szimbólumként vannak jelen képei attribútumaiként.
  Megújuló képi világa kifejl?désére dönt? hatással voltak utazásai. A Floridában megélt fényélmények egyik következménye, hogy az elmúlt id?szakban képein oly nagy jelent?séget kap az arany, a tornádó erejének, brutalitásának hatása is megjelenik egyes képein.
  Sikerült létrehoznia egy csak rá jellemz?, egyéniségét kifejez? fest?i arculatot, amelyben képi felfogás és technika együttesen jár egyéni úton. Organikus gyöker? absztrakt felfogása, az univerzumba emelked? eszményei és látványai, látomásai és álmai, köt?dései és er?s szabadságvágya, új szépségeszménye és tradíciók iránti tisztelete, transzcendenciája és földhöz ragadtsága, idea és natura keze általi megörökítése jelenséggé avatják festészetét.
  http://www.burkusgaleria.hu/"
artworx


ellenőrző kód!

Burkus József banner

HangÁr BeszÊdoktató MŹhelyartList

Burkus József Burkus József fest?m?vész fest?m?vészet1
kortĂĄrs mĹąvĂŠszet

Burkus József fest?m?vészet