Bányai Béla fest?m?vész

Bányai Béla  honlap screenshot

fest?m?vészet

Bányai Béla
home
http://www.banyaibela.hu
  • Bányai Béla fest?m?vész

    Bányai Béla 1955-ben született Hódmez?vásárhelyen. a Bethlen Gábor Gimnáziumban végzett középiskolai tanulmányok után a szegedi Juhász Gyula Tanárképz? F?iskolán szerzett rajztanári oklevelet. Alkotó munkája mellett a Corvin Mátyás Szakközép és szakiskolában végez m?vészetpedagógiai tevékenységet. 2000 - t?l a Mártélyi Képz?m?vészeti Szabadiskola vezet?je.

    Alkotói világát a sz?kebb haza képezi: tájképek, utcarészletek jelentenek számára ihlet? forrást. Ezeket az élményeit írja át, teremti újjá rá jellemz? finom, párás, ködös, sejtelmes árnyalatokban. Fest?i világának átszellemítettsége a misztikus realisták körébe sorolja. Egyben azonban a romantika sem teljesen idegen t?le.
    Fentiekben vázolt egyéni megjelenítési módja sajátos színfolttal gazdagítja a vásárhelyi m?vészet változatos egészét.
artworx


ellenőrző kód!

Bányai Béla  banner

HangÁr BeszÊdoktató MŹhelyartList

Bányai Béla Bányai Béla fest?m?vész fest?m?vészet3 151405 x 10835
kortĂĄrs mĹąvĂŠszet

Bányai Béla fest?m?vészet